Főmenü

Közzétételi lista 2015-2016 nevelési évre.

 

Napköziotthonos Óvoda

2115 Vácszentlászló Fő u. 37

 

OM: 032864

 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 §( 1-2) bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Napköziotthonos Óvoda

Címe: 2115 Vácszentlászló Fő u. 37

Tel: 06 28 485-101

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízott óvodavezető: Varga Anna 

Vezetőhelyettes : Kondákorné Sztán Emese

 

Napi nyitva tartás:

hétfőtől – péntekig:7 – 17 óráig

 

A nevelési év szept. 01- től, aug.31- ig tart.

A nevelési év két szakaszból áll: szeptembertől – május 31 – ig

intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés, júniustól – augusztus 31 –ig

nyári élet, összevont csoportokban.

 

Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2015. szeptember 1- től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az a szülő akinek gyermeke aug. 31-e után tölti be a harmadik életévét, mérlegelhet annak tekintetében, hogy beíratja-e gyermekét a már folyó nevelési évben az óvodába.

Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén - akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

( Nkt.8.§ (1) bekezdés.

 

Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételekben nincs erre felkészülve.

 

Felmentés az óvodai nevelés alól:

 

A felmentés a 3, illetve 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó kérelmét indoklással a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a döntést az óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg.

 

Az óvodába történő jelentkezés:

2016  május eleje 20.-ig bezárólag. Az önkormányzat jegyzője által meghirdetett időpontban.

 

Férőhelyek száma: 65 fő ( 3 csoport) ahol a csoport létszámot 20% -kal lehet átlépni, amennyiben az indokolt.

 

 

Óvodapedagógusok létszáma: 6 fő

Főiskolai végzettségű : 4 fő

Középfokú ( szakközépiskola ) végzettségű : 2 fő

 

Pedagógiai munkát segítők ( dajkák ) létszáma: 3 fő

Szakmunkás végzettségű : 2 fő

8 általános + dajka képző végzettségű : 1fő

 

Technikai dolgozók létszáma : 2 fő

Élelmezésvezető : 1 fő

Szakács : 1 fő

 

Engedélyezett létszám összesen 11 fő

 

Az intézménybe felvett gyermekek száma a 2015 okt. 01.- i statisztikai adatok szerint 51 fő.

 

Kiscsoport : 16 fő

Középső csoport: 19 fő

Nagycsoport: 16 fő

 

A kiscsoport létszáma folyamatosan növekszik 2016  május 31 – ig

22 főre.

 

Intézményünk a 2015 – 2016 nevelési évben a fenntartó engedélyével

az alábbi időszakban zárva tart:

 

2016. július 04 – augusztus 05 – ig  nyári karbantartási szünet.

 

A nyári zárás időpontját 2016 február 15 – ig  közöljük a szülőkkel.

 

Nevelés nélküli munkanapok:

A 11/ 1994. ( VI.8. ) MKM rendelet alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított továbbképzések, értekezletek szervezésére.

Ezekről a napokról a zárva tartást megelőzően 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket.

Igény szerint ügyeleti lehetőséget biztosítunk.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. szept. 1-ejei hatállyal kibővíti a bölcsödében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

 

Ingyenes étkezésre jogosultság feltételei:

-         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

-         a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek

-         azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

-         akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

-         akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

-         akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, nettó összegének 130% - át 2015. évben a 89 408 Ft-ot.

 

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez a nyilatkozatot bármikor benyújthatja a szülő.

 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

-         Házirend

-         Pedagógiai Program

-         Éves Munkaterv

-         SZMSZ

 

A dokumentumoknak a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.

 

 

 

 

 

 

Keresés


Eseménynaptár

Augusztus 2017
H K Sz Cs P Szo V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Új események

Nincsenek események