Bizottsági ülések

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSEI:

2012. ÁPRILIS 12. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pont:

1/ A 2011. évi zárszámadás elfogadása, s a pénzmaradvány felosztása

- Belső ellenőrzés tapasztalatai

Előadó: Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

 

2012. MÁJUS 22. KEDD 17 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pont:

1/ Az Önkormányzati Bizottságok 2 éves munkájáról beszámoló

Előadó: Takács László elnök

 

2012. SZEPTEMBER 11. KEDD 17 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ Az I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

 

2012. NOVEMBER 27. KEDD 17 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ 2013. évi pénzügyi koncepció elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

 

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ÜLÉSEI:

2012. ÁPRILIS 12. CSÜTÖRTÖK 17:45 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ A jegyző hatósági munkájáról beszámoló, a szabálysértési és gyámügyi ügyintézés, a gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási tevékenység

Előadó: dr. Král László jegyző

 

2012. MÁJUS 22. KEDD 17:45 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pont:

1/ Az Önkormányzati Bizottságok 2 éves munkájáról beszámoló

Előadó: Kovács Sándor elnök

 

Szociális- és Egészségügyi Bizottság ülései: beadott kérelemtől függ