2011 archív

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 2011.

1/ 2011. február 15. kedd 17 óra

    2011. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

    Előadó: Horváth László polgármester

                 dr. Král László jegyző

   

2/ 2011. április 12. kedd 17 óra

    A 2010. évi zárszámadás elfogadása, s a pénzmaradvány felosztása

    - Belső ellenőrzés tapasztalatai

    Előadó: Horváth László polgármester

                  dr. Král László jegyző

  

3/ 2011. szeptember 20. kedd 17 óra

    Az I. féléves gazdálkodásról beszámoló

    Előadó: Horváth László polgármester

                  dr. Král László jegyző

   

4/ 2011. november 29. kedd 17 óra

   2012. évi pénzügyi koncepció elfogadása

    Előadó: polgármester

                 jegyző

   

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 2011.

2011. február 15. kedd 18 óra

   1./ 2011. évi munkaterv elfogadása

         Előadó: Horváth László polgármester

 

    2/ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények

         ELŐADÓ: DR. KRÁL LÁSZLÓ JEGYZŐ

 

2011. április 12. kedd 18 óra

    1./ A jegyző hatósági munkájáról beszámoló, a szabálysértési és gyámügyi ügyintézés, a gyámügyi

         és gyermekvédelmi igazgatási tevékenység

         Előadó: dr. Král László jegyző

   

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 2011. (ILL. A BEADOTT KÉRELMEK ALAPJÁN)

2011. június 21. kedd 18 óra

          1/ Szociális igazgatási tevékenységről beszámoló

              Előadó: dr. Král László