S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Vácszentlászló Község Önkormányzata pályázatot nyert a 2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) pályázati kiíráson.

Az elnyert támogatás összege 19.1134.502,- Ft. A támogatási szerződés az Agrár Minisztériummal aláírásra került.

A Képviselő-testület kiválasztotta a kivitelezést.

Bácskai Elemér ev. a munkát megkezdi, melynek befejezési határideje 2022. május 15.

„Vácszentlászló 038 hrsz-ú út felújítása és kisléptékű csapadékvíz tároló létesítése” a támogatással megvalósuló feladat, vagyis a zártkerti bejáró út felújítása és csapadékvíz tároló építése.

 

 

 

                                                                                                                       Horváth László

                                                                                                                        polgármester