Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat -családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszód kistérség települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, -okleveles pszichológus, - pszichopedagógus, - mentálhigiénés szakképzettség, -szociológus, -felekezeti szociális munkás, -viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, -családterápiás konzultáns, -családterapeuta, -kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, -család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, - család- és gyermekvédő tanár, -család- és gyermekvédő pedagógus, -játék- és szabadidő- szervező tanár, -addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.,

•         Szociális és gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű stressztűrő-, problémamegoldó képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márta Bettina nyújt, a 06-30-816-0462  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Márta Bettina részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Aszód járás településeinek weboldalai.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.