KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105

esba

 

 

 

 

 

 

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

A projekt címe: Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 számú projekt

Vácszentlászló Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 millió Ft összegű támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú „Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer,  elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

 

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3 300 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 700 000 Ft fordítható.

„Vácszentlászló Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú projekt 2016. 09. 15 - 2018. 06. 30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

 

Vácszentlászló, 2016. december 28.

 

 

                                                                        Vácszentlászló Község Önkormányzata

                                                                                                                             

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk azokat, akik a 2018 – 2019-es nevelési évre szeretnék óvodánkba íratni gyermeküket.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015 szept. 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek aug. 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő ( szept. 01.) napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A rendelkezés azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018 aug. 31 –ig betöltik harmadik életévüket.

Várjuk azokat a szülőket is, akiknek gyermeke 2018 dec. 31.-ig tölti be a harmadik életévét.

 

Beiratkozás ideje: 2018. május 07 -08 -09 ( hétfő, kedd, szerda)

                                8 órától du. 14 óráig.

 

A beiratkozáshoz hozni kell:

  • a gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót ( ennek hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonatát)
  • a gyermek lakcím kártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító kártyáját
  • a szülő lakcím kártyáját

 

                                  

Kérem a gyermeket is hozzák magukkal!

 

                                                                 

                                                                            Varga Anna

                                                                            mb. óvodavezető                              

Álláshirdetés

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet