Képviselő testületi ülések

2012. ÁPRILIS 17. 14 ÓRA RENDKÍVÜLI ÜLÉS

 Ülés helye: Községháza

 Napirendi pontok:  

 1/  A Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok szennyvízelvezetése és tisztítása című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0009 azonosító számú pályázatban foglalt „FIDIC Piros könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú fővállalkozási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok – szennyvízelvezetése kivitelezésére” közbeszerzési eljárást lezáró döntés.

 Előadó:

 Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

  

2012. ÁPRILIS 24. KEDD 18 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ A 2011. évi zárszámadás elfogadása, s a pénzmaradvány felosztása

- Belső ellenőrzés tapasztalatai

Előadó: Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

2/ A jegyző hatósági munkájáról beszámoló, a szabálysértési és gyámügyi ügyintézés, a gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási tevékenység

Előadó: dr. Král László jegyző

 3/ Egyebek

 

 2012. MÁJUS 22. KEDD 18 ÓRA

 Ülés helye: Községháza

 Napirendi pontok:

 1/ Az Önkormányzati Bizottságok 2 éves munkájáról beszámoló                    

 Előadó: Bizottságok elnökei

 2/ Közbiztonság helyzetéről tájékoztató

 Előadó: Rendőrség képviselője

 3/ Egyebek

 

 2012. JÚNIUS 26. KEDD 18 ÓRA

 Ülés helye: Községháza

 Napirendi pontok:

 1/ Arany János Művelődési Ház tevékenyégéről beszámoló

 Előadó: Grébel Lajosné mb.vezető

 2/ Csatorna beruházás helyzetéről tájékoztató

 Előadó: Horváth László polgármester, Társulás elnök

 3/ Vácszentlászlói Sportegyesület tevékenységéről tájékoztató

 Előadó: Maszlag Zoltán Sportegyesület elnöke

 4/ Egyebek

 

2012. SZEPTEMBER 11. KEDD 18 ÓRA

Ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1/ Az I. féléves gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Horváth László polgármester

dr. Král László jegyző

2/ A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről tájékoztató                                                 

Előadó: Szolgálat képviselői

3/ Egyebek

 

 2012. NOVEMBER 27. KEDD 18 ÓRA

 Ülés helye: Községháza

 Napirendi pontok:

 1/ 2013. évi pénzügyi koncepció elfogadása

 Előadó: Horváth László polgármester

 dr. Král László jegyző

 2/ Anyakönyvi igazgatás és Népesség nyilvántartási feladatok ellátásáról tájékoztatás

 Előadó: Nagy Ferencné i. főelőadó

 3/ Egyebek

 

 2012. DECEMBER 18. KEDD 18 ÓRA

 Ülés helye: Arany János Művelődési Ház

 Napirendi pontok:           

1/ Közmeghallgatás keretében tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi munkájáról, és a 2013. évi elképzelésekről

Előadó: Horváth László polgármester

2/ Egyebek